Skip to main content

Fleksibel og pålitelig finansiering er blant WFPs viktigste midler

Muliggjør rask respons
, FNs World Food Programme
1*anroKK3QWxtok0jQJaMTVw.jpeg
En kvinne sitter ved siden av en sekk med korn levert av WFP i Juba. Bilde: WFP/Ilban

I fjor stod verden ovenfor en enestående situasjon der det var fare for hungersnød i fire forskjellige områder samtidig, hvorav to var i Øst-Afrika. I februar 2017 ble det erklært hungersnød i deler av Sør-Sudan da 100 000 mennesker stod ovenfor sult, og ytterlige 1 million var i faresonen. Etter at tre regnsesonger feilet etter hverandre, var resultatet en ødeleggende tørke, og Somalia stod dermed i faresonen for hungersnød. Den langvarige konflikten i Sør-Sudan legger også svært stort press på nabolandene, med omtrent 2,4 millioner Sør-Sudanesiske flyktninger i regionen.

Mens disse krisene fikk oppmerksomhet verden over, var det samtidig andre "glemte kriser" i regionen, som tørke i Etiopia og Kenya, og økende behov i Burundi. I 2017 assisterte World Food Programme (WFP) over 20 millioner sårbare og sultende mennesker på tvers av Øst- og Sentral-Afrika.

Som en frivillig finansiert organisasjon sikter WFP konstant etter å maksimere summen penger de mottar, og assistere så mange mennesker som mulig. Dette skal skje samtidig som partnere og støttemedarbeidere skal få sikret verdi for pengene de gir.

Fleksibel og pålitelig finansiering er dermed blant den mest verdifulle finansieringen WFP mottar. WFP er avhengig av fleksibel finansiering for å kunne sørge for uforstyrret beskyttelse og assistanse til mennesker i krisesituasjoner.

Når gapet mellom behov og midler fortsetter å øke, er fleksible midler — der givere lar WFP bestemme hvor finansieringen er mest trengt — uunnværlige. Midlene gir da WFP muligheten til å respondere effektivt i kriser, og gid den smidigheten som trengs for å administrere programmer.

Ved å dirigere de fleksible ressursene til prosjektene med de mest pressende behovene kan WFP sikre en grad av kontinuitet i sine aktiviteter, og unngå destruktive brudd i forsyningskjedene sine. Midlene kan også brukes for å fremme nye initiativer og som brobygger for viktige prosjekter, mens langsiktige forpliktelser ferdigstilles.

Tilliten givere av fleksible midler har til WFPs evne til å planlegge, prioritere og levere, reflekteres i at giverne lar WFP fordele midlene sine i henhold til rådende prioriteter.

WFP takker alle givere av fleksible midler for denne tilliten, som har gjort det mulig for WFP å bruke finansieringen når og der behovene er størst.

"Styrken i det humanitære samfunnet ligger i evnen til å respondere raskt og effektivt på kriser, og kanskje viktigst, kapasiteten til å forbli smidig", forklarer Ronald Sibanda, regional direktør for WFP Øst- og Sentral-Afrika. "Vi er takknemlige for finansiering fra giverne våre som gir oss den fleksibiliteten vi trenger til å hjelpe de menneskene som er avhengige av vår hjelp, raskest mulig. Vår region har vært førstehåndsvitne til behovet for å reagere raskt flere ganger bare i løpet av fjoråret."

WFPs topp ti givere av fleksible midler: Australia, Canada, Danmark, England, Irland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland.

For en fullstendig liste over givere av fleksible midler, klikk her.

Under følger noen eksempler på hvordan fleksible midler har hjulpet oss å redde og endre livene til regionens mest sårbare.

 

Opprettholde skolematsprogrammer i Djibouti
1*DlgN6JUb0058TRyRcTFYeQ.jpeg

I partnerskap med myndighetene i Djibouti støtter WFP et skolematsprogram, som gjør det mulig for alle barn i rurale og halvrurale områder i Djibouti å få tilgang til grunnleggende utdanning. Skolematsprogrammer hjelper til med å øke antallet barn som går på og møter opp på skolen. For mange barn i Djibouti er skolemåltidet de får av WFP det eneste garanterte måltidet de får hver dag, og det beskytter dem mot både sult og feilernæring.

Salsabila, 11 år gammel fra Dickhil i Djibouti, er en av de som drar nytte av programmet til WFP. I 2017 vant hun WFPs globale tegnekonkurranse for barn. Salsabila og 17 000 andre barn mottar et lite måltid om morgenen og en varm lunsj på skolen. WFP bistår også med rasjoner av vegetabilsk olje jenter som Salsabila kan ta med hjem, for å oppmuntre foreldre til å sende jentene på skolen.

1*-ELPDGG_cBGhG0xnjg5emw.jpeg
Salsabila viser fram sertifikatet hun fikk for å ha vunnet WFPs tegnekonkurranse for barn. Bilde: WFP/Miguel Tomas

Som følge av El Niño-hendelsen i 2015–16 skiftet givernes oppmerksomheten fra skolematsprogrammene, til å respondere på innvirkningen tørken hadde. Skolematprogrammene stod dermed ovenfor kritiske underskudd i mars 2017. WFP klarte å dekke denne finansieringskrisen med fleksible midler fra givere av fleksible midler, noe som sikret at barna fortsatte å motta mat på skolen hver dag.

 

Oppskalering av støtte i Somalia
1*_-Q8I3lk1ptUlefOQxiIbA.jpeg
Barn samler vann fra en tørr elvebredd. Bilde: WFP/Prinsloo

Tidlig i 2017 stod mer enn 3 millioner Somaliere ovenfor kritiske nivåer av sult på grunn av vedvarende tørke i regionen. Med en raskt forverrende mat- og ernæringssituasjon måtte WFP sammen med andre humanitære partnere handle raskt, ved å gi nødhjelp, samtidig som grunnleggende fysiske tjenester måtte opprettholdes, for å hindre videre forverring. Den øyeblikkelige og målrettede responsen hjalp til å redusere virkningen av katastrofe på de mest sårbare gruppene, samtidig som den beskyttet utviklingsinvesteringene som har blitt gjennomført innen helse, utdanning og infrastruktur.

Takket være bruken av både fleksible og direkte midler lyktes WFP i å oppskalere matassistanse og kontantbasert assistanse mer enn fire ganger opprinnelig mengde på kun tre måneder, noe som gjorde at 2,3 millioner mennesker ble nådd innen april 2017.

 

Å unngå kutt i rasjoner i Rwanda
1*ag2pLr-zp4FLGdep-bkWbg.jpeg
Beatrice henter matrasjonen sin fra utdelingssenteret med datteren på ryggen. Bilde: WFP/Jonathan Eng

Beatrice Hagenimana kom med familien til flyktningleiren Mahama i Øst-Rwanda for to år siden.

"Vi måtte forlate Burundi. Folk ville drepe oss, så vi hadde ikke noe valg. Jeg vil virkelig dra hjem igjen, men det er ikke mulig. Situasjonen der er fortsatt veldig usikker," sier Beatrice.

Siden 2015 har over 80 000 flyktninger fra Burundi krysset grensen til Rwanda, på grunn av vold og usikkerhet. På grensen til DR Kongo har vold presset mer enn 73 000 kongolesere til Rwanda. Med begrenset tilgang til aktiviteter som kan skaffe inntekt, er rundt 130 000 flyktninger i leirer fremdeles avhengige av humanitær assistanse. Behovene er enorme, men finansieringene er på vei til å ta slutt da globale kriser overvelder kapasiteten giverlandene har til å gi.

"Livet i leiren er ikke lett. Vi får mat fra WFP hver måned, men det er bare akkurat nok. Siden vi nå får enda mindre mat, blir situasjonen verre. Det er veldig vanskelig å finne mat til familien min," forklarer Beatrice.

Det internasjonale samfunnet har vært veldig sjenerøst, men finansieringsgapet forblir enormt og ytterlige kutt i rasjonene til flyktningene kommer til å finne sted. Tilgang til bidrag fra givere sent i 2017 medførte at WFP klarte å hode reduksjonene i rasjoner på kun 10% i november og desember 2017 (selv om ytterligere 25% kutt i januar og februar 2018 ikke var til å unngå). Bidragene var også avgjørende for å opprettholde fulle rasjoner med ernæringsstøtte til sårbare flyktninger, inkludert barn under fem år, gravide og ammende kvinner, samt mennesker som lever med HIV og tuberkulose.

På bakgrunn av at befolkningen i flyktningeleiren i Rwanda er svært avhengige av humanitær matassistanse for å møte sine grunnleggende behov for mat, er WFP håpefulle med tanke på at de internasjonale bidragene vil tillate at det kan økes til fulle rasjoner for flyktningene igjen snart.

 

Les mer om WFPs arbeid med å utrydde sult her.