Skip to main content

Oversvømmelser i Libya: WFP bidrar til å distribuere mat til familier i kjølvannet av uværet

Hjelpearbeidet er i gang mens de menneskelige konsekvensene av ekstremværtragedien avdekkes.
, WFP Staff
A man surverys damage caused by this week's floods in Derna, Syria
En mann i Derna betrakter ødeleggelsene etter denne ukens oversvømmelser i Libya. Bilde: AFP
Du kan hjelpe familier som er rammet av flomkatastrofen i Libya. Doner nå

 

FNs World Food Programme (WFP) har begynt å gi sårt tiltrengt matassistanse til mer enn 5000 familier som er drevet på flukt etter de store oversvømmelsene i Libya.

Hele nabolag i byen Derna har forsvunnet, sammen med mange av innbyggerne, etter at flomvannet fra stormen Daniel fikk to gamle demninger til å kollapse.

Tirsdag hadde matutdelingene gjennom WFPs partner LibAid allerede nådd 2000 mennesker som hadde flyktet fra Derna og ankommet byen Benghazi.

Onsdag delte WFP ut mat til rundt 700 flomrammede familier på fire steder i Derna.

Derna bore brunt of the extreme weather tragedy which has claimed more than 5,000 lives. Photo: AFP
Havnebyen Derna ble hardest rammet av den ekstreme værtragedien som har krevd tusenvis av menneskeliv. Bilde: AFP

"Disse ødeleggende oversvømmelsene har rammet et land der en dyp politisk krise allerede har etterlatt så mange i en desperat situasjon", sier WFPs eksekutivdirektør Cindy McCain. "I tillegg til de tragiske tapene av menneskeliv er tusenvis av familier i Derna nå uten mat og husly. WFP er på plass for å støtte den lokale innsatsen og gi hjelp til de mest sårbare menneskene som prøver å komme seg på beina igjen."

Derna er den verst rammede byen, mens Albayda, Almarj, Benghazi, Bayada, Al Owailia, Taknes (AlJabal Al Akhdar), Talmeitha, Tobruk, Toukra, Shahhat og Sousa også ble rammet.

WFP_warehouse_boxes
Et distribusjonssenter for WFP nær Tripoli i 2021. Bilde: WFP/Zakaria Thlaij

Flommen i den østlige delen av landet har skadet viktig infrastruktur, blant annet veier, broer og vannforsyningssystemer, noe som har forverret den humanitære situasjonen. Det anslås at titusenvis av mennesker er drevet på flukt som følge av uværet og de påfølgende oversvømmelsene.

WFP er en del av Libya Rapid Response Mechanism som samler lokale partnere og FN-organisasjoner og sikrer rask tilgang til nødhjelp innen 72 timer etter en katastrofe. WFP samarbeider tett med lokale myndigheter og FN-partnere. WFPs planlagte nødhjelpsinnsats har som mål å gi månedlig matassistanse til 100 000 mennesker i flomrammede områder i tre måneder.

WFPs arbeid i Libya er ikke begrenset til den nåværende krisen. Organisasjonen støtter allerede over 52 000 mennesker - internt fordrevne, hjemvendte og migranter i urbane områder - gjennom matassistanse og kontantstøtte.

The city of Derna was particularly badly hit by hurricane Daniel this weekend. Photo: AFP
Byen Derna ble spesielt hardt rammet av orkanen Daniel i helgen. Photo: AFP

I tillegg samarbeider WFP med myndighetene om programmer for å bygge motstandskraft, for eksempel gjennom våre programmer for skolemat. Ved å gi kontinuerlig assistanse og iverksette langsiktige tiltak forsøker WFP å håndtere de sammensatte utfordringene som sårbare lokalsamfunn i Libya står overfor.

WFP er frontlinjeorganisasjonen som responderer på nødsituasjoner forårsaket av konflikt, klimasjokk, pandemier og andre katastrofer og håndterer for tiden pågående kriser i rundt 20 land eller regioner.

Hver dag har WFP 6500 lastebiler, 20 skip og 140 fly i sving for å levere mat og annen hjelp i noen av de mest avsidesliggende og utfordrende delene av verden.

Det er på
tide å handle

WFP er helt avhengig av frivillige bidrag, så hver donasjon teller.
Støtt oss