Skip to main content

WFPs bidrag til å forbedre forutsetningene for fred - 2019

Author: WFP; SIPRI

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120012/download/
Den felles SIPRI og WFP-rapporten er basert på forskning fra El Salvador, Irak, Kirgisistan og Mali, og undersøker om WFPs arbeid bidrar til å forbedre forutsetningene for fred.

Partnerskapet mellom SIPRI og FNs World Food Programme (WFP) ble etablert i 2018, og har som formål å vurdere hvorvidt WFPs innsats bidrar til å forbedre forutsetningene for fred, og hvis det er tilfellet, å spørre hvordan. Samtidig undersøkes det hvorvidt innsatsen har uønskede og negative konsekvenser. Denne rapporten er den første publikasjonen hittil fra dette partnerskapet.

De sterkeste bidragene til fred ble funnet i investeringer i: gjenoppbygging av levebrød, oppbygging av gode relasjoner mellom stat og befolkning, investering i naturressursforvaltning og metoder som bygger på deltakelse av lokalsamfunn.