Skip to main content

Du tenker kanskje at hungersnød tilhører fortiden. Det burde det gjøre. Men mens du leser dette, står mer enn 40 millioner mennesker i fare for å oppleve hungersnød. Tragisk nok er det allerede for sent når hungersnød er erklært. Da sulter allerede tusenvis av mennesker.

WFP har ekspertisen, tilstedeværelsen i felt og den operative kapasiteten til å forhindre hungersnød. Vi jobber døgnet rundt for å avverge hungersnød, men trenger akutt finansiering for å kunne gjøre dette. Prisen for ikke å gjøre noe kommer til å betales i tapte menneskeliv.

I en verden der matproduksjonen fortsetter å øke, er det ingen grunn til at mennesker skal fortsette å lide denne skjebnen.

Når erklæres hungersnød?

  • 20% av husstander opplever ekstrem matmangel
  • 30% av alle barn lider av underernæring
  • 2 pers per 10 000 dør av sult eller sykdom og underernæring

Hva er hovedårsakene til hungersnød? 

Det er mange problemer som bidrar til å skape hungersnød. 

Konflikt er den største årsaken til hungersnød. Sultnivået forverres når konflikt fordriver mennesker fra sine hjem, land og jobber. Hungersnød har en tendens til å oppstå i områder hvor den humanitære tilgangen er begrenset, noe som er vanlig i konfliktområder.

Klimaendringer og mer regelmessig tørke øker matmangelen. Tørke betyr færre avlinger, og klima-indusert migrasjon driver bøndene fra jordene deres. 

Konsekvensene av COVID-19 pandemien bidrar sterkt til økningen i sult. Tiltak for å minske spredningen av COVID-19 har rammet økonomier i hele verden, drevet millioner inn i arbeidsløshet og fattigdom, og etterlatt regjeringer og givere med færre ressurser til å møte matvare- og ernæringsbehovene til de mest utsatte.

Ulikhet er også en avgjørende faktor, med lave inntekter som gjør at millioner av mennesker ikke har råd til mat. 

Hvor er det hungersnød i verden? 

Det er ingen land i verden som akkurat nå faller under den offisielle definisjonen av hungersnød (se ovenfor), men det finnes mange land hvor det er stor risiko for sultkatastrofer og hvor hungersnød kan bli erklært veldig snart. 

Selv om majoriteten av de som er rammet av sult bor i land i Afrika, er risikoen for hungersnød global. Akutt sult forventes å stige kraftig i alle verdensdeler, fra Midtøsten til Sør-Amerika og Karibia.

Hungersnød har en tendens til å oppstå på steder der den humanitære tilgangen er begrenset. Særlig i Jemen og Sør-Sudan fører konflikt, usikkerhet og fordrivelse til at nivåene av akutt sult stiger til alarmerende nivåer. 

I tillegg til de to landene står mennesker i Afghanistan, Etiopia og Somalia også overfor katastrofale nivåer av sult. 

Mer enn 47 millioner mennesker i 54 land opplever "nødnivå" eller verre av sult. Uten livreddende tiltak står de i fare for å oppleve sult på "katastrofenivå" eller hungersnødlignende forhold. 

Sør-Sudan: Barn i Akobo East, Jonglei, spiser sorghum med frukt til lunsj — hungersnød ble senest erklært i 2018 Foto: WFP/Marwa Awad
Sør-Sudan: Barn i Akobo East, Jonglei, spiser sorghum med frukt til lunsj — hungersnød ble senest erklært i 2017 Foto: WFP/Marwa Awad

Hvordan kan vi stoppe hungersnød?

WFP har både ekspertisen og rekkevidden til å forhindre at hungersnød oppstår, gjennom ulike tilnærminger.

Hvordan vi håndterer hungersnød

Akutt matvareassistanse
Det mektigste verktøyet som WFP kan bruke for å redde liv i krisesituasjoner er akutt matvareassistanse, både gjennom direkte utdeling av mat og kontantoverføringer. WFPs operasjoner i Jemen utgjør vår største opptrapping av matvareassistanse noensinne, fra 1 million mennesker i 2015 til nesten 13 millioner i 2019.
Teknologi
Nyskapende teknologi gjør det mulig for WFP å advare om omstendigheter som raskt forverres og gir WFP innsikt i hva som er riktig respons og sikrer at vi når de som har akutte behov.
Logistikk og forsyningskjede
WFPs logistikk – og forsyningskjede kan flytte enorme mengder med matvarer til der det trengs mest og i de mest ekstreme tilfellene ved å frakte og slippe ned mat fra fly. Hver dag bruker WFP 5000 lastebiler, 20 skip og 92 fly og hvert år distribuerer WFP mer enn 15 milliarder matrasjoner.
Langsiktig tenking
For å eliminere trusselen om sult og forhindre hungersnød fullstendig, kreves det langsiktige og mer komplekse intervensjoner, som blant annet innebærer forbedret utdanning, ernæring, forsyningsmuligheter samt sosiale beskyttelsessystemer som skolematprogrammer.

Hungersnød er aldri uunngåelig. Med riktig planlegging og koordinering kan hungersnød forebygges og millioner av mennesker reddes. Vi bruker en rekke ulike verktøy for både å forebygge og respondere på hungersnød. Her er et utvalg.

Verktøyene vi bruker

Effektiv beredskap
Dette beredskapsverktøyet, som blant annet har blitt brukt i Sør-Sudan og den nordøstlige delen av Nigeria, har gjort at mobile innsatsstyrker kan nå ut til mennesker i fjerntliggende og isolerte områder.
Sultkartet
Sultkartet bruker kunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyse til å forutse- og spore omfanget av alvorlighetsgraden av sult i nær sanntid i mer enn 90 land.
Plattform for tjenester i krisesituasjoner
Denne tjenesten gjør WFPs ekspertise i forsyningskjeden, utviklingen av datateknologi, IT og administrasjon tilgjengelig til resten av det humanitære samfunnet i krisetider.

Nå er det på tide å handle

WFP er helt avhengige av frivillige donasjoner, så hvert bidrag teller.
Gi et bidrag