Skip to main content

Å levere flere tiår med innovativ humanitær respons har formet FNs World Food Programme (WFP) og dets kollektive tankegang, og har skapt den utholdenheten, oppfinnsomheten og problemløsningen som nå driver den digitale transformasjonen.

Med innovasjon og teknologi gir WFP raskere nødhjelp, skalerer opp bistanden og gir innflytelse og valgmuligheter til mennesker i nød. På det humanitære feltet kan penger spart ofte bety liv reddet. 

Les "WFP Innovation Accelerator's 2022 Year in Review" for å få dypere innsikt i innovasjon hos WFP. 

Dette er hva innovasjon og digital transformasjon betyr for WFP: 

Det finnes mange flere måter teknologi kan hjelpe WFPs kamp mot sult. Det inkluderer for eksempel opplæring av småskala bønder gjennom brukervennlige apper, og forbedring av nødhjelpsresponsen ved å bruke chatte-roboter for dialog med kriserammede mennesker.  

For å utnytte det fulle potensialet av teknologi, innovasjon og data skaper WFP strategiske partnerskap med bedrifter og organisasjoner som gir pro bono tilgang til programvare, produkter og faglig kompetanse. 

Innovasjon og design og bruk av digitale verktøy hos WFP kjennetegnes av fem kjerneverdier som styrer vår virksomhet verden over: 

  • Med integritet prioriterer WFP sikkerheten og personvernet til personene organisasjonen hjelper og utfører selskapsgjennomgang av potensielle donorer
  • Gjennom samarbeid på tvers av avdelinger og disipliner, og gjennom partnerskap, presser WFP på for å oppnå mer med data og digital teknologi
  • En sterk forpliktelse til ansvarlighet gjør at WFP ikke nøyer seg med "business as usual", men bruker innovasjon for å bekjempe sult
  • WFPs medmenneskelighet driver organisasjonen til å utvikle løsninger som har en bærekraftig innvirkning på folks liv
  • Med et inkluderende tankesett ønsker WFP personene vi hjelper velkommen som likeverdige deltakere i det digitale landskapet, noe som baner vei for en verden uten sult. 

Med bakgrunn i disse verdiene har innovasjon og teknologi vært en viktig drivkraft for humanitær innsats. Tildelingen av Nobels Fredspris til WFP i 2020 for å bruke mat for å bane vei for fred ville ikke vært mulig uten denne tilnærmingen. 

Etter suksessen med WFPs første app, ShareTheMeal, ble Innovation Accelerator etablert i 2015 i München for å proaktivt finne, støtte og skalere opp løsninger med stort potensiale for å bekjempe sult og bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Her brukes ekspertisen og strategiene til teknologiledere i privat sektor og nystartede gründere for å forbedre humanitære intervensjonsprosjekter, ved å knytte dem til mer enn 21 000 WFP-ansatte over hele verden og på tvers av våre operasjoner i over 120 land og territorier. 

Akseleratoren deler erfaringer med FN-kolleger gjennom sin rolle som medleder av FNs innovasjonsnettverk, og med ulike frivillige organisasjoner og innovasjonsenheter i privat sektor gjennom sitt SDG Acceleration-program.  

WFPs akselerator har til nå støttet mer enn 100 prosjekter - inkludert 16 innovasjoner som skaleres opp globalt for å oppnå betydelig effekt. I 2021 nådde disse prosjektene 9 millioner mennesker i 67 land gjennom WFPs humanitære feltoperasjoner. Innovasjoner støttet av WFPs akselerator har samlet inn mer enn 1,8 milliarder kroner i medfinansiering. 

WFP har vunnet Anthem Awards - en pris som anerkjenner arbeid sosial påvirkning over hele verden - fire ganger. WFPs akselerator ble også nevnt på listen til Fast Company over de beste arbeidsplassene for innovatører og over de mest innovative selskapene (not-for-profit) 2021.