Skip to main content

FNs World Food Programme bifaller FNs sikkerhetsråds fokus på sammenhengen mellom konflikt og sult

Kvinne som deler ut bønner
KØBENHAVN/NEW YORK — Eksekutivdirektøren i FNs World Food Programme (WFP) hyllet i dag FNs sikkerhetsråd for dets ledelse i forbindelse med vedtaket av en resolusjon som for første gang baner vei for å adressere sult forårsaket av konflikt rundt om i verden.

“Dagens avstemming i Sikkerhetsrådet er et stort skritt fremover i innsatsen for å bryte sirkelen av konflikt og sult som står i veien for velstand og fred for flere hundre millioner mennesker,” sier David Beasley. “Sikkerhetsrådet anerkjenner at matvaresikkerhet er en avgjørende faktor for å skape fred og sikkerhet. Vi ser frem til fremtidige muligheter i Sikkerhetsrådet der vi kan adressere matvareusikkerhetens rolle både som et resultat av og en drivkraft bak konflikter verden over.”

Globalt lever 60 prosent av verdens 815 millioner kronisk sultne mennesker i konfliktområder; det er 489 millioner mennesker som lider av menneskeskapt sult det er mulig å forhindre. Barn betaler en spesielt forferdelig pris — det er estimert at 122 millioner av 155 millioner veksthemmede barn bor i land som er påvirket av konflikt.

I løpet av de siste to årene har antallet mennesker som er akutt matvareusikre økt med 55 prosent, fra 80 millioner til 124 millioner, ifølge den siste rapporten “Global Food Crisis Report”, som ble lansert i mars. Konflikt og usikkerhet var hovedårsakene til sult for 74 millioner av verdens akutt matvareusikre mennesker — hvilket er når sult er så alvorlig at det utgjør en umiddelbar trussel mot liv og livsgrunnlag.

“I enhver konfliktsone jeg har besøkt spør menneskene jeg snakker med like ofte om fred som de spør om hjelp til å skaffe mat,” sier Beasley. “I flere tiår har vi opplevd fremskritt i kampen mot sult, mens vi nå går bakover, og nesten alt kommer av at mennesker ikke vil slutte å skyte på hverandre. Vi trenger globale ledere som vil bygge videre på dagens handlinger i Sikkerhetsrådet og jobbe med oss for å utrydde sult og skape fred, stabilitet og varig utvikling i de regionene der mange mennesker lider.”

Resolusjonen, offisielt #2018–492, understreker en “dyp bekymring for at pågående, væpnet konflikt og vold har ødeleggende, humanitære konsekvenser, som ofte hindrer effektiv humanitær respons, og er derfor en hovedårsak til den nåværende faren for hungersnød.”

Resolusjonen appellerer til alle parter i de væpnede konfliktene om at de skal etterkomme obligasjonene under internasjonal humanitærrett, inkludert å legge til side ekstra materialer som trengs for å produsere og distribuere mat, slik som gårder, markeder, møller og vannsystemer. Å la sivile sulte som en måte å føre krig på fordømmes på det sterkeste, og er forbudt under internasjonal humanitærrett, og “kan utgjøre en krigsforbrytelse.”

Resolusjonen ber generalsekretæren om å fortsette med å gi informasjon om faren for hungersnød og matvareusikkerhet i land med væpnet konflikt som en del av hans regelmessige, omfattende rapportering om landsspesifikke situasjoner.

Ledet av en kjernegruppe bestående av Elfenbenskysten, Kuwait, Nederland og Sverige var resolusjonen enstemmig støttet av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer. Beasley takket særlig myndighetene i Nederland og Sveits, som ledet en høyprofilert FN-diskusjonsserie om dette temaet i fjor.

For kringkasting: videoopptak fra Sør-Sudan, Syria og Jemen kan lastes ned her
Fotomateriale om WFPs matvareoperasjoner i konfliktområder kan lastes ned her her

Bakgrunnsinformasjon: Winning the Peace: Hunger and Instability

 


FNs World Food Programme — redder liv i nødssituasjoner og forandrer livene til millioner av mennesker gjennom bærekraftig utvikling. WFP jobber i mer enn 80 land rundt om i verden, gjennom å gi mat til mennesker som er fanget i konflikt og katastrofer, og ved å bygge et grunnlag for en bedre fremtid.

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest.

Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no1.wfp.org

Emner

Sweden Netherlands Elfenbenskysten Kuwait Konflikter Eksekutivdirektør Utrydde sult

Kontakt

Anne Poulsen, WFP/København

Tlf: +45 4050 3993

E-post: anne.poulsen@wfp.org