Skip to main content

WFPs Eksekutivdirektør appelerer til økning av fleksibel støtte så WFP kan redde og forandre flere liv

I Cox’s Bazar i Bangladesh, der en million Rohingya-flyktninger har søkt tilflukt, har fleksible midler gjort det mulig for WFP å fortsette livreddende assistanse i leire gjennom matdistribusjon og E-kuponger, slik at flyktninger selv kan betale for deres essensielle behov. Foto:WFP/Gemma Snowdon
I 2019 mottok FNs World Food Programme (WFP) NOK 3,8 milliarder i fleksible midler. Dette utgjør fem prosent av WFPs sammenlagte bidrag og er langt under rekorden på 19 prosent i 2002.

ROMA – I 2019 mottok FNs World Food Programme (WFP) NOK 3,8 milliarder i fleksible midler. Dette utgjør fem prosent av WFPs sammenlagte bidrag og er langt under rekorden på 19 prosent i 2002.

 

Fleksible midler, ikke-øremerkede bidrag, gir WFP muligheten til å bestemme hvor og hvordan penger skal brukes. Det gir WFP fleksibiliteten de trenger for å respondere raskt til ekstraordinære behov og flere store sultkriser verden over. Det tillater også WFP til finansiere glemte kriser og levere svært viktig matvareassistanse til de som trenger det aller mest.

 

"Fleksible midler tillater oss å være mer effektive. Vi kan respondere raskere, redusere kostnader og sikre maksimal effekt av hver krone vi mottar. Enkelt sagt, denne formen for finansiering betyr at vi kan redde og forandre flere liv hvert år", sier WFPs Eksekutivdirektør, David Beasley.

 

Nivået av fleksible midler til WFP faller og utgjorde kun fem prosent av alle midler gitt til organisasjonen i 2019. Reduksjonen går imot aspirasjonene av avtalen kjent som "Grand Bargain", som ble vedtatt under World Humanitarian Summit i 2016. Ledende giverregjeringer forpliktet seg til å progressivt øke fleksibel finansiering, med et mål om at det vil utgjøre 30 prosent av global humanitær finansiering i 2020.

 

"Givere av fleksible midler er sanne helter - de fremmer effektivt samarbeid og ambisiøse partnerskap for å skape en permanent forskjell i livene til de menneskene vi bistår. Jeg oppmuntrer WFP-givere å øke andelen fleksible midler de bidrar med, som en del av deres sjenerøse støtte", sier WFP Eksekutivdirektør Beasley.

 

I 2019 var Sverige, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Norge, Danmark, Australia, Canada og Irland blant de største giverne av fleksible midler, mens Sveits, Belgia, og Tyskland de største giverne til WFPs livreddende finansieringsmekanisme - Immediate Response Account - som tillater WFP å respondere raskt til kriser.

 

I Zimbabwe hjelper fleksible midler WFP å redde liv, da 7,7 millioner mennesker er fanget i landets verste sultkrise på et tiår. I Cox’s Bazar i Bangladesh, der en million Rohingya-flyktninger har søkt tilflukt, har fleksible midler gjort det mulig for WFP å fortsette livreddende assistanse i leire gjennom matdistribusjon og E-kuponger, slik at flyktninger selv kan betale for deres essensielle behov. Og i Colombia bidrar fleksible midler til provisjon av matavareassistanse for å hjelpe sårbare venezuelanske migranter.

 

                                         #                           #                            # 

 

 

FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i nødsituasjoner, skaper velstand og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er påvirket av konflikter, katastrofer og klimaendringer.

 

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

 
Følg oss på Twitter: @WFP_NO og @WFP_media  

Les mer om WFP på vår norske hjemmeside: no.wfp.org 

 

Emner

Australia Canada Ireland Germany Belgium Denmark Sweden Netherlands Bangladesh Colombia Zimbabwe Switzerland United Kingdom Eksekutivdirektør Matvaresikkerhet

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt (e-post: fornavn.etternavn@wfp.org):  

Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993