Skip to main content

Norge støtter forbedret læring og ernæring i Malawi gjennom lokalprodusert skolemat

LILONGWE – FNs Verdens Matvareprogram (WFP) er takknemlige for et bidrag på 1,4 millioner kroner fra den norske regjeringen for å støtte forsyningen av lokalprodusert skolemat til 50 000 barneskoleelever i Malawi. Dette er en del av et større bidrag på totalt 50 millioner kroner til skolematprogrammer i tre land: Etiopia, Malawi og Niger.

Gjennom den lokalproduserte skolematmodellen, vil 1000 småskalabønder, som hovedsakelig består av kvinner, levere matvarer til skolemat. Bøndene vil også dra nytte av kapasitetsbygging innen produksjon, håndtering etter høsting og markedsføring.

Bidraget vil opprettholde og forbedre tilgangen til utdanning ved å tilby næringsrike og varierte skolemåltider. Andre forventede gevinster fra bidraget er flere registrerte, bedre oppmøte og færre utmeldinger i skolen.

«Vi berømmer den norske regjeringen for dens sterke forpliktelse til den lokalproduserte skolemåltidsmodellen som ikke bare vil gi elever tilgang til et daglig måltid, men også styrke den lokale økonomien samt den øvrige verdikjeden for mat», sier Paul Turnbull, WFPs landdirektør og representant i Malawi.

Den lokalproduserte skolematmodellen går ut på at WFP går sammen med skoler via distriktsråd for å kjøpe lokalprodusert mat. Skolene som deltar i programmet signerer kontrakter med bønder om å skaffe lokal- og variert mat. Det nye økonomiske bidraget fra Norge vil styrke gevinstene av Norges humanitære støtte siden 2014 og bidra til utviklingen av en bærekraftig modell for et nasjonalt skolemåltidsprogram.

«Et daglig næringsrikt måltid er et sterkt insentiv for å melde inn og sende barna på skolen», sier Ørnulf Strøm, Chargé d'affaires på den norske ambassaden i Lilongwe. «Vi er veldig glade for å fortsette støtten til skolematprogrammet i Malawi i partnerskap med WFP og regjeringen i Malawi. Støtten skal komplementere den norske støtten til lokalprodusert skolemat gjennom «Fellesprogrammet for Jenters Utdanning».

Utdelingen av skolemat på skolen ble gjenopprettet i oktober i år etter en lengre suspensjon som følge av regjeringen i Malawi sine COVID-19 restriksjoner.  Under suspensjonen av skolemat på skolen, delte WFP ut hjemmerasjoner. WFPs skolematintervensjoner i Malawi når ut til rundt 600 000 skolebarn i syv distrikter.

 

Om WFP

FNs Verdens Matvareprogram mottok Nobels Fredspris 2020. Vi er verdens største humanitære organisasjon. Vi redder liv i nødsituasjoner og gir matassistanse for å bidra til å skape forutsetninger for fred, stabilitet og velstand til ofre for konflikt, katastrofer og klimarelaterte sjokk. Vår innsats fokuserer på å respondere på kriser samtidig som vi styrker regjeringens sosiale beskyttelsessystem; forebygging av kronisk feilernæring; tilby lokalproduserte skolemåltider; og bygge motstandskraft i lokalsamfunn slik at de er rustet til å takle klimarelaterte sjokk.

Følg oss på Twitter @wfp_media @wfp_Malawi @WFP_Norge

Emner

Malawi Skolemat

Kontakt

Badre Bahaji, WFP Malawi, Tel. +265 994 726 999, E-mail: badre.bahaji@wfp.org