Skip to main content

Med nesten 60 prosent av verdens 690 millioner sultne mennesker boende i områder rammet av væpnet vold, er konflikt den største utfordringen mot å oppnå en verden uten sult.

Assistanse fra FNs World Food Programme er ikke bare en livredder for mennesker fanget i områder preget av konflikt, som lever under beleiring eller har satt på flukt etter å ha bli tvunget ut av hjemmene deres – det kan også være det første steget mot fred, og hjelper til med å minske spenninger som kan eskalere til konflikt.

Ved å tildele Nobels fredspris til FNs World Food Programme, beskriver Nobelkomiteen sammenhengen mellom sult og væpnet konflikt som en ond sirkel der «krig og konflikt kan skape matusikkerhet og sult, akkurat som sult og matusikkerhet kan føre til at latente konflikter blusser opp og utløser voldshandlinger».

Sammenhengen har tidligere blitt anerkjent av FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 2417 (vedtatt i mai 2018), som også bekreftet forbudet mot bruk av sult som et krigsvåpen – hvorved væpnede fraksjoner blokkerer matadgangen for å tvinge sivilbefolkningen til å overgi seg eller forsvinne – og anerkjente at verden aldri vil være i stand til å eliminere sult med mindre det er fred.

Nobels fredspris gir FNs World Food Programme anerkjennelse «for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.»

Da Jemen stod overfor hungersnød i 2018, gjorde en massiv oppskalering av WFP-operasjoner i krigsherjede Jemen det mulig å bringe landet tilbake fra randen til hungersnød. I dag risikerer imidlertid millioner av mennesker i deler av Jemen og andre konfliktrammede land – som Den demokratiske republikken Kongo, Nigeria og Sør-Sudan – igjen å dø av sult hvis ikke matassistanse når dem.  

Foreløpige funn fra et felles forskningsprosjekt med Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) som setter søkelys på El Salvador, Kirgisistan og Mali, indikerer at WFPs arbeid bidrar til å forbedre utsikten for fred ved å øke tilgang til omstridte naturressurser (f.eks. vann, land); styrke sosial samhørighet og løse tvister i og mellom samfunn; øke muligheter og inkludering, inkludert for unge mennesker; og øke borgerstatens tillit ved å bidra med å styrke statlig ansvar og tjenesteleveranse.

Utviklingsprosjekter hvor mennesker mottar matassistanse når de bygger eller rehabiliterer samfunnets infrastruktur, som veier, vanningssystemer og vannreservater kan særlig forbedre matsikkerheten og redusere konkurranse over ressurser

Et eksempel på dette er WFPs engasjement med lokalsamfunn i omstridte territorier langs Kirgisistans landegrense med Tadsjikistan. Et prosjekt for rehabilitering av vannkanaler og rørledninger, resulterte i en økning av vannforsyning og jordbruksproduktivitet, som igjen bidro til å forhindre konflikter over vann i mellomsamfunn.

60%

av verdens sultne bor i konfliktpregede områder

I 8 av 10

av de verste sultkrisene er konflikt en av de største drivkreftene

Omtrent 2/3

av WFPs livreddende assistanse går til mennesker som står overfor matkriser, hvorav de fleste av dem skyldes konflikt

WFP And SIPRI - Prospects For Peace