Skip to main content

Rwanda: Når matsvinn reduseres, øker inntektene til bøndene

WFP hjelper bøndene med å håndtere tap etter innhøstning og øker tilgangen til bærekraftige markeder.
, FNs World Food Programme
1*UiEPqjy_gHkzLy34ZH39aw.jpeg
Mais som tørker i solen. Bilde: WFP/Jonathan Eng

I de rikere landene i verden blir mat kastet på tallerken. I de fattigste landene er problemet et annet. Her blir mat kastet under produksjon, innhøsting, bearbeiding og lagring. Samtidig lider 815 millioner mennesker av sult. Å gjøre produksjonen mer effektiv, redusere tapet etter innhøstingen og knytte bøndene til markedene, er alle viktige elementer for å redusere matsvinn. WFP har derfor lansert Farm to Market Alliance (FtMA).

FtMA arbeider med småbønder, og med hjelp fra WFP og andre medlemsorganisasjoner er målet å øke produktiviteten, inntektene og bygge opp motstandskraften. Ved å hjelpe småbønder til å bli pålitelige markedsaktører, får de muligheten til å produsere og selge mer — dermed øke inntekten.

1*bF0dJawRJkQ0Af_iTxQncQ.jpeg
David Hagenimana har funnet en skygge hvor han kan sitte å skreller maisen. Det tar lang tid, spesielt siden dette kooperativet har solgt over 300 tonn mais. Bilde: WFP/Jonathan Eng

Jordbruk er en viktig inntektskilde i Rwanda — rundt 70% av befolkningen arbeider i jordbrukssektoren. Rwanda er også et av de tettest befolkede landene i Afrika, som betyr at det er mangel på plass og derfor viktig at produksjonsnivåene øker.

Kooperativet COMANYA Nyanza i sørlige Rwanda er en av kooperativene som har sluttet seg til alliansen FtMA. Mer enn 2000 småbønder, på ti forskjellige steder, er medlemmer av kooperativet. De produserer flere tonn mais, og partnerskapet har resultert i økt produksjon, salg og inntekt for medlemmer av kooperativet.

"Alliansen FtMA har gitt oss tilgang til markedet og gitt oss den utdanning vi trenger innen jordbruk. De har også hjulpet oss med å redusere matsvinn etter innhøstingen," forklarer Jouimana Leonille, visepresident for kooperativet.

Tap etter innhøsting er et stort problem for matproduksjon i Rwanda, men løsninger er ganske enkle. Kunnskap om styring etter innhøsting og riktig lagring kan nålangt. En av WFPs løsninger er å selge siloer for lagring til en redusert pris til kooperativene. Disse siloer vil sikre at innhøstingen lagres riktig og at den ikke vil bli kastet etter produksjon.

"Før var tapet etter innhøstingen rundt 30 prosent. Etter opplæringen, som vi mottok fra WFP, er vi nå nede på rundt 10 prosent," sier Uwimana Leonille stolt.

Samarbeidet innebærer mer enn bare god jordbrukspraksis. FtMA knytter bøndene til markedene, og hjelper dem med å etablere kontakter og sette de riktige prisene. Forholdet og tilliten mellom kjøpere og bøndene er bygget opp over tid. Tillit kan føre til økte investeringer og mer bærekraftig produksjon og salg.

Et eksempel på en investering som kan forbedre prosessen etter innhøsting og øke effektiviteten, har vært å låne bort maskiner som kan male maisen. Tidligere ble mais avskallet manuelt, og den lange behandlingstiden førte ofte til en forringelse av kornkvaliteten. Nå kan denne prosessen gjøres på en brøkdel av tiden.

1*WHzu3rdiPa-yHYZn1OI0Ow.jpeg
Ved å bruke en maskin som tar ut maisen, kan behandlingstiden reduseres, og samtid beskytte kornets kvalitet. Bilde: WFP/Jonathan Eng

FtMA er en av måtene WFP hjelper folk til å bli motstandsdyktige og selvforsynt. Resultatene er ikke bare en økning i produksjon, fortjeneste og forbedret jordbrukspraksis, det er også en vei ut av fattigdom. Yvette Musabyimana, Clementine Unamahoro, Fideline Ayinkamiye og Saverine Gyiza har alle opplevd de positive effektene av partnerskapet:

 

Yvette Musabyimana

"Jeg lever ikke lengere i fattigdom takket være partnerskapet med Verdens matprogram"

1*pYq76Z6Kn4V6Yfp_a9qeTQ.jpeg
Yvette Musabyimana er 25 år gammel og har tre barn. Yvettes maisåker er nå større og hennes fortjeneste har økt. Bilde: WFP/Jonathan Eng
Clementine Uwamahoro

"Jeg er nå i stand til å betale studieavgiftene for barna mine, og jeg har råd til å gi dem mat"

1*Nr9yfQxGHO87rjQgeIS5-A.jpeg
Clementine Uwamahoro er 28 år gammel, og har tre barn. Clementine har kjøpt dyr som kan bidra til gjødsling for å øke produksjonen enda mer. Den store forandringen for henne er steget mot selvforsyning. Bilde: WFP/Jonathan Eng
Fideline Ayinkamiye

"Min inntekt har økt. Familie og jeg har nå råd til å betale for helseforsikring. Det er ikke lenger et problem når vi blir syke, vi kan gå til legen og få hjelp."

1*78RGbZvL6GjGZRiihjGaVw.jpeg
Fideline Ayinkamiye er 28 år gammel. Hun husker tiden før FtMA ble satt opp. De hadde ikke tilgang til noen bærekraftige markeder. Kooperativet var her før og har alltid produsert mais, men maisen ble solgt til en svært lav pris. Etter at de ble med i FtMA, har de nå en kontrakt, og prisene er satt etter forhandlinger med kjøpere. Bilde: WFP/Jonathan Eng
Xaverine Cyiza

"Jeg har jobbet som bonde i 60 år. Siden vi gikk inn i partnerskapet med FtMA, har det vært en stor økning i innhøstingen og en høyere fortjeneste. Jeg har nå råd til helseforsikring"

1*ZM1stKIjySDgGcmwaWSadw.jpeg
83 år gamle Xaverine Cyiza jobber fortsatt i åkrene. Hun har sett at innhøstningen har økt og at det nå er bedre tilgang til markedet. Bilde: WFP/Jonathan Eng

WFP er en av de åtte globale medlemmene av Farm to Market Alliance (FtMA), som ble dannet for å knytte små bønder til lokale og regionale markeder. Andre medlemmer av FtMA er: Alliansen for en grønn revolusjon i Afrika (AGRA), Bayer Crop Science AG, Grow Africa, International Finance Corporation (IFC), Rabobank, Syngenta Crop Protection AG og Yara International ASA.

FtMA har til hensikt å omdanne eksisterende jordbrukspraksis gjennom fire strategiske måter; å gi småbøndene rimelig finansiering, utdanning, stabile markeder, effektiv høsting og andre teknologiske fremskritt innen landbruket. Ved å lansere denne omfattende verdikjeden er målet for FtMA å styrke 1,5 millioner småbønder, i over 10 land innen 2022. FtMA opererer i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambi

For mere informasjon: Farm to market alliance