Skip to main content

Norge støtter WFP India sitt prosjekt for klimarobusthet i Assam

New Delhi - Den norske regjeringen og FNs World Food Programme (WFP) undertegnet i dag en avtale om å støtte småbønder, særlig kvinner, i den nordøstlige delstaten Assam gjennom et toårig prosjekt for å håndtere de negative konsekvensene av klimaendringer.

En stor del av Assams befolkning er avhengig av jordbruk, noe som gjør dem svært sårbare for konsekvensene av klimaendringer. Prosjektet skal utstyre småbønder i delstaten med innovative og klimatilpassede jordbruksteknikker og strategier for diversifisering og utvidelse av livsgrunnlaget. Disse verktøyene vil bidra til å forbedre bærekraftige jordbruksmetoder og gjøre lokalsamfunnene mer motstandsdyktige mot fremtidige klimasjokk. 

"Det er en prioritet for den norske regjeringen å støtte lokalsamfunn, spesielt kvinner, slik at de kan sikre sitt livsgrunnlag og sin matsikkerhet mot de stadig sterkere konsekvensene av klimaendringene. Partnerskapet med WFP i India vil også skape en modell for bredere oppskalering og økt læring innen klimatilpasning", sa utviklingsminister i den norske regjeringen, Anne Beathe Tvinnereim.

Elisabeth Faure, representant og landdirektør for WFP i India, uttalte: "Partnerskapet med den norske regjeringen er strategisk og bygger på den omfattende tekniske ekspertisen WFP har når det gjelder samarbeid med nasjonale myndigheter, delstatsmyndigheter og andre aktører. Prosjektet vil støtte utsatte lokalsamfunn gjennom naturbaserte løsninger og en kjønnstransformerende tilnærming."

WFP vil samarbeide tett med myndighetene i Assam i partnerskap med Landbruksdepartementet, State Rural Livelihoods Mission og Departementet for meteorologi og miljø. I tillegg vil lokale organisasjoner bli kontaktet for å mobilisere lokalsamfunnene, inkludert kvinners selvhjelpsgrupper og foreninger. WFP vil også samarbeide med Norsk Institutt for Bioøkonomi for å få tilgang til deres ekspertise innen klimanøytrale og robuste jordbrukssystemer som er relevante for prosjektet på verdensbasis.

Prosjektavtalen ble undertegnet i FN-huset i Delhi av WFP og May-Elin Steiner, Norges ambassadør til India og Sri Lanka, i nærvær av Anne Beathe Tvinnereim, utviklingsminister i den norske regjeringen, og Franklin L. Khobung, Statssekretær (NRM/RFS) i departementet for landbruk og bønders velferd i den indiske regjeringen.

#                         #                   #

FNs World Food Prorgamme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i nødsituasjoner og bruker matassistanse til å skape fred, stabilitet og velstand for mennesker som kommer seg etter konflikter, katastrofer og klimaendringer.

Følg oss på X @unwfp_india, @wfp_media @wfpasiapacific

Emner

India Norway Motstandsdyktighet Klima Finansiering

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt (e-post: fornavn.etternavn@wfp.org):

Parvinder Singh; WFP/New Delhi;
Tel: +91 9999241701