Skip to main content

WFP er takknemlige for Norges støtte til deres humanitære innsats i den nordlige Cabo Delgado-provinsen i Mosambik da sikkerhetssituasjonen forverres

MAPUTO – FNs World Food Programme (WFP) er takknemlige for et bidrag fra den norske regjeringen til nødhjelp i den humanitært kriserammede Cabo Delgado-provinsen i Mosambik. Norges bidrag på NOK 10 millioner (omtrentlig USD 1 million) muliggjør at WFP kan hjelpe 32 000 internt fordrevne personer med matassistanse i to måneder. Pågående væpnede angrep i de nordligste distriktene av Cabo Delgado-provinsen har ført til at over 300 000 personer har blitt internt fordrevne per september 2020, som siden har søkt tilflukt i provinsene Nampula, Niassa og Zambézia.

"Vi har formelt samarbeidet med Mosambik i over 40 år, så for oss er det utrolig leit å se hvordan alle tiltak for bæredyktig utvikling nå har kollapset. Først med syklonene Idaí og Kenneth som rammet landet i mars og april 2019, og hvordan væpnede sammenstøt nå gjør situasjonen enda mer krevende i det nordlige Cabo Delgado", sier Tom Edvard Eriksen, Chargé d’Affaires på den norske ambassaden i Mosambik. "Vi har vært svært oppmerksomme på den vanskelige situasjonen i Cabo Delgado den siste tiden. Vi håper  at avtalen signert i dag vil bidra til å lindre lidelsen hos fordrevne mosambikere som befinner seg i en svært krevende situasjon. Vi forventer at i tillegg til matassistanse, kommer også nødvendige fasiliteter å bidra til å minske smitte av COVID-19, som for øyeblikket øker".

 

WFP, i samarbeid med lokale myndigheter og humanitære partnere, gir humanitær matassistanse til mer enn 200 000 mennesker i provinsene Cabo Delgado og Nampula. WFPs respons består hovedsakelig av distribusjon av matvarer og kuponger til de mest sårbare, behandling av feilernæring blant barn og kvinner, opplysning om sosiale og atferdsmessige tiltak for forbedret ernæring, samt samarbeid med andre FN-organisasjoner, internasjonale ikke-statlige organisasjoner (INGOer) og regjeringspartnere for å etablere behandlingssentre for COVID-19.

 

"Jeg vil utrykke min dypeste takknemlighet til den norske regjeringen for den sjenerøse støtten til WFP over de siste årene, inkludert i 2019 da to ødeleggende sykloner rammet landet", sier Antonella D’Aprile, WFPs Representant i Mosambik. "Vi er dypt bekymret for at de negative konsekvensene av klimaendringene, samt massefordrivelse av mennesker på grunn av den rådende sikkerhetssituasjonen og COVID-19-krisen, har ført til en svært kompleks humanitær krise i Cabo Delgado. Det krever en kollektiv innsats på tvers av sektorer, ikke bare for å redde liv nå, men for å skape en mer holdbar løsning. Vi jobber med samfunn for å se til at de kan få tilbake sine levebrød og dermed skape en mer bæredyktig utvikling".

 

I 2019 bidro Norge med bortimot NOK 28 millioner (USD 3.1 millioner) for gjenoppbyggingsprogrammer under syklonene Idaí (Sofala, Manica, Tete og Zambezia) og Kenneth (Cabo Delgado og Nampula). Gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), støtter Norge også et Forecast-based Financing prosjekt som er målrettet noen land, deriblant Mosambik, for å muliggjøre tidlig handling for å redusere katastrofer, både på kommunal og nasjonal basis, ved å ta i bruk sesongbaserte prognoser og værmeldinger.

 

Sammen med andre humanitære partnere er WFP sterkt forpliktet til å hjelpe de mest sårbare befolkningene som er blitt tvunget til å forlate sine hjem og nå lider på grunn av tilspisningen av voldelige sammenstøt siden utbruddet i 2017. Med tanke på den eskalerende konflikten i Cabo Delgado, samt den forventede økningen av internt fordrevne, planlegger WFP å utvide assistanse til konflikt-rammede fordrevne personer i Cabo Delgado og andre nordlige provinser.

 

Bilder av internt fordrevne i et mottagelsessenter i Cabo Delgado tilgjengelig her.

 

Bilder av signering av avtalen tilgjengelig her.

 

Bilder av WFPs matassistanse til internt fordrevne i Metuge, Cabo Delagado er tilgjengelig her.

 

 

                                         #                           #                            # 

 

 

 FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i katastrofesituasjoner, bygger motstandskraft og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er påvirket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer.

 

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

 
Følg oss på Twitter: @wfp_mozambique og @WFP_Africa

 

Følg Norge i Mosambik på Instagram og Facebook.

Emner

Norway Mosambik Konflikter Matvaresikkerhet Finansiering Partnerskap

Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Milton Machel, WFP/Maputo, E-post: milton.machel@wfp.org, Tlf. +258 2148 2244, Mob. +258 857110573/ +258 842979581 (WhatsApp)

Carlos Rafa Mate, Den norske ambassaden i Maputo, E-post: Carlos.Rafa.Mate@mfa.no, Tlf. +258 21 48 0126