Skip to main content
FNs World Food Programme (WFP) sitt mål er å hjelpe regjeringer med å sikre at alle barn i skolealder har tilgang på skolemåltider, og er friske og klare til å lære.

Hver dag går millioner av barn til skolen på tom mage. Sult påvirker konsentrasjonen deres og evnen til å lære. Det er også millioner av barn - særlig jenter - som rett og slett ikke går på skolen fordi familiene deres trenger at de hjelper til på jordene eller med andre huslige oppgaver. I konfliktrammede land er det dobbelt så stor sannsynlighet for at barn ikke går på skolen sammenlignet med jevnaldrende i stabile land, og det er 2,5 ganger mer sannsynlig når det gjelder jenter. 

Skolematprogrammer kan bidra til å løse mange av disse utfordringene. De er en multisektoral "game changer" som forbedrer barns utdanning, helse og ernæring. Mer overordnet støtter de lokalsamfunnet som helhet ved å tilby et viktig sikkerhetsnett og ved å styrke matsystemer og økonomier.

WFP har mer enn seks tiår med erfaring i å samarbeide med regjeringer for å styrke deres skolemat- og helseinitiativer, og har samarbeidet med mer enn 100 land for å etablere bærekraftige nasjonale skolematprogrammer. WFPs endelige mål er å oppfordre til og legge til rette for nasjonale myndigheters eierskap til disse programmene - en overgang som allerede har skjedd i 48 land.

WFP gir først og fremst teknisk bistand til regjeringer for å øke omfanget av og kvaliteten på nasjonale programmer og for å utvikle og teste nye tilnærminger. Gjennom dette arbeidet bidrar WFP til å påvirke livskvaliteten, tilgangen til utdanning og ernæringssituasjonen til 106 millioner skolebarn i 77 land. Ved behov gir WFP også bistand i form av naturalytelser. Bare i 2021 fikk 15,5 millioner skolebarn i 57 land næringsrike måltider og snacks fra WFP.

Bedre helse og næring gjør at barn kan lære og prestere bedre, og utvider dermed utdanningsmulighetene deres.

Skolematprogrammer fungerer også som et insentiv for familier til å sende barna sine på skolen og sørger for at de blir der. Ved å avlaste foreldrene fra å måtte budsjettere for lunsjer fører skolemåltider til besparelser på rundt 10 prosent av inntekten til sårbare husholdninger. Ved å fraråde foreldre å gifte bort døtrene sine tidlig, noe som hindrer utdanningen deres og kan føre til tidlige graviditeter, gir skolemåltidene jenter økt selvstendighet.

Skolemåltider og komplementære helsetiltak bidrar til å bygge det som kalles " menneskelig kapital" - summen av befolkningens helse, ferdigheter, kunnskap, erfaring og vaner.

Når skolematprogrammer er knyttet til lokale småbønder, kommer de også den lokale økonomien til gode og bidrar til å etablere bedre utformede matsystemer som er kjønns- og klimasensitive og bærekraftige. Å gjøre måltidene mer bærekraftige kan redusere de nasjonale klimagassutslippene betydelig. I mange land er skolemåltider den største kilden til myndighetenes innkjøp av mat.

Mange land anerkjenner disse multisektorale fordelene: I 2021, som svar på de ødeleggende konsekvensene av covid-19-pandemien for skolebarn, etablerte og leder nå regjeringer den globale skolematkoalisjonen (School Meals Coalition). WFP er en stolt støttespiller og fungerer som sekretariat for denne koalisjonen, som har som mål å gjenopprette, styrke og forbedre skolematprogrammer over hele verden.

WFP vil fortsette å hjelpe regjeringer og arbeide for å nå målet om at alle barn skal ha tilgang til et daglig, sunt måltid på skolen innen 2030. Det fokuseres spesielt på de 73 millioner sårbare barna som ikke fikk skolemat selv før pandemien. WFPs tiårige strategi for skolemat, som ble publisert i januar 2020, understreker organisasjonens forpliktelser.

The School Meals Coalition
WFP er stolt sekretariat for den regjeringsdrevne skolematkoalisjonen. Lær hva det innebærer.

Besøk nettsiden

Skolemåltider bidrar også til:

Menneskelig kapital
Skolemåltidsprogrammer spiller en nøkkelrolle når det gjelder å hjelpe barn med å realisere sitt potensial, både for dem selv og for lokalsamfunnet. Å investere i utvikling av barns menneskelige kapital er blant de mest effektive og produktive investeringene et land kan gjøre.
Likestilling
Skolehelsetjenester og ernæring, inkludert skolemåltider, gir familier et insentiv til å sende døtrene sine på skolen og bidrar til at jentene blir værende der - særlig i ungdomsårene. Dette kan effektivt forhindre tidlig ekteskap og utsette første graviditet, faktorer som begge kan føre til at kvinner blir fanget i fattigdom og sosialt ekskludert.
Bærekraftige matsystemer
Lokalprodusert skolemat har ikke bare potensiale til å skape etterspørsel etter mer varierte, næringsrike og tradisjonelle matvarer, det skaper også stabile markeder, styrker det lokale landbruket og de lokale matsystemene og bidrar til utvikling på landsbygda. Lokale innkjøp fører også til kortere forsyningskjeder, noe som gir lavere karbonutslipp og baner vei for en grønn fremtid.
Sosial beskyttelse
Skolemat er et av de største og mest utbredte sosiale sikkerhetsnettene i verden - og gagner 418 millioner barn over hele verden. Skolemåltidene kommer også familiene til elevene og hele lokalsamfunnet til gode ved å øke sårbare familiers disponible inntekt med ca. 10 % og ved å skape arbeidsplasser.
Ernæring
For mange barn er skolemåltidet det eneste måltidet de får om dagen. Skolemåltider kan bidra til at barn får i seg nok makro- og mikronæringsstoffer og kan hjelpe dem på veien mot sunnere matvaner. På grunn av disse fordelene er skolemåltider et viktig verktøy for å bekjempe underernæring.