Historier fra felten

Vegetabilsk olje får jenter til å gå på skolen i Afghanistan

I Afghanistan går langt flere jenter enn gutter på skolen. WFP forsøker å endre dette ved å gi matrasjoner til jenter.

Lederne for WFP og UNHCR er bekymret over omfanget av nød i Sør-Sudan

JUBA, 2. april 2014Eksekutivdirektør for Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), advarer om at krisen i Sør-Sudan kan bringe millioner av liv i fare i de kommende måneder, hvis ikke rask innsats settes i gang for å ende konflikten og for å støtte de sivile som kjemper for å overleve. 

Internship – World Food Programme Nordic Office

World Food Programme (WFP) is the world’s largest humanitarian agency fighting hunger worldwide. In 2013, we reached over 90 million people with food assistance in 80 countries. WFP is part of the United Nation system and voluntarily funded.

Sør-Sudan: Antallet som sulter og internt fordrevne øker med urovekkende hastighet

Sjefene for Verdens matvareprogram og FNs høykommissær for flyktninger besøker Sør-Sudan og Etiopia: Antallet som sulter og internt fordrevne øker med urovekkende hastighet.