Skip to main content

For FNs World Food Programme, ligger det i vår natur å respondere på nødsituasjoner – uansett årsak eller beliggenhet.

Koronaviruspandemien (COVID-19) forstyrrer verden slik vi kjenner den og har store konsekvenser for menneskeliv og økonomisk aktivitet. Dets hyppige, globale spredning truer med å påvirke millioner av liv som allerede er sårbare som følge av matusikkerhet, feilernæring, effekten av konflikt og andre katastrofer.

For å minimere påvirkningen pandemien har på de 138 millioner menneskene vi sikter på å hjelpe i år, tilpasser WFP planleggingen for å sikre at de vil fortsette å motta hjelpen de trenger.

COVID-19 har forårsaket globale forstyrrelser i transportsystemer og andre kritiske funksjoner som helse- og humanitærarbeidere vanligvis kan regne med for å nå kriserammede områder. WFP – med lang erfaring og ekspertise innen nødhjelprespons, logistikk og forsyningskjeder – jobber tett med Verdens helseorganisasjon (WHO), FN-systemet, ikke-statlige organisasjoner og regjeringer, og bruker vår logistikkapasitet og ekspertise for å rykke inn og levere tjenester hvor kommersiell kapasitet for øyeblikket ikke eksisterer. Dermed når kritisk helse- og humanitærpersonell og forsyninger dit behovet er størst.

WFP investerer i kompetanse innenfor områder av datainnsamling og analyse, policy- og påvirkningsarbeid, samt andre tilbudstjenester, slik at myndigheter kan benytte dette i deres strategier for å håndtere nærliggende og langsiktige konsekvenser av pandemien.

Dette inkluderer å jobbe med myndigheter for å: styrke og utvide sosiale sikkerhetsnett for fattigdomsbekjempelse, matusikkerhet og feilernæring; opprettholdelse av matproduksjon, handel, distribusjon og forbruk; støtte nasjonale helsesystemer gjennom å forbedre forsyningskjeder, datainnsamling og målrettet ernæringsarbeid for de mest sårbare; og å tilby skolematalternativer der hvor utdanningsorienterte aktiviteter har blitt suspendert i kjølvannet av pandemien.